Dzidza zvakawanda nezve Southeastern style

Samar samy
2024-02-17T15:51:37+02:00
ruzivo rwakawanda
Samar samyChecked by EsraaZvita 2, 2023Yekupedzisira update: 3 mwedzi yapfuura

Southeastern style

Zvidzidzo zveSociology zvinopatsanura maitiro evarume muzvikamu nemapoka akati wandei, uye imwe chaiyo dhizaini ndiyo yekuMaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva. Ichi chimiro chinoratidzwa neakati wandei maitiro anoita kuti ive yakakosha uye yakasarudzika muhupenyu hwemurume weSoutheast.

Murume wekuMaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva anoda chitarisiko chakatsvinda uye chakachena uye anoda chaizvo kuchengetedza chitarisiko chake uye hutano hwake. Ane hanyawo nekurongeka uye ane mweya wakarongeka muhupenyu hwake hwezuva nezuva.

Kudzokera kune dzimwe nyaya dzekare, mukadzi wacho anganzwa achizvidemba kana pane kukakavara kupi nokupi nechokumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemurume, sezvo ane simba rekuyeuka pakarepo mashoko ematambudziko apfuura.

Kune rimwe divi, murume wekuMaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva ane rudo uye ane manzwiro nemasikirwo, uye anoda zverudo uye ane hanya nemumwe wake zvinoshamisa. Anoda mhuri yake zvakanyanya, uye anoteerera zvakanyanya kunhengo dzemhuri yake.

Uyewo, anoratidzirwa nekuzvipira kwakasimba kwechitendero uye chetsika, sezvo murume weSoutheastern anorarama nemitemo yekutenda iyo inobata zvakanaka kubata kwake nevamwe uye unhu hwake.

Nekudaro, mukadzi haafanire kuita kuti murume uyu awedzere kutsamira paari, nekuti zvinogona kuwedzera kumanikidza pahukama hwavo. Zvakanakisisa kuti vose vari vaviri vavake hukama hunobva pakuenzanisa uye kunzwisisana.

Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva anoonekwa seakasarudzika maitiro, sezvo varume vari muchimiro ichi vanonakidzwa nekutarisisa kutaridzika uye hutano hwakanaka, uye mweya wekurongeka uye kuchena. Ivo vanozivikanwawo nounyoro, rudo, kuva nehanya nemhuri, uye kuzvipira kworudzidziso netsika.

Mufananidzo unoyevedza mudiki muzvinabhizinesi 171337 36323 - Dudziro yezviroto online

Ndeapi maitiro emunhu wekumaodzanyemba?

The Southern gentleman anoonekwa semunhu akasarudzika uye anokatyamadza. Ane hanya nevamwe uye anochengeta chirango uye kurongeka pabasa, achiomerera pakuchengeta nguva uye kupedza mabasa ake nenguva.

Kune rumwe rutivi, zviri nani kurara murima rakakwana, sezvo risingagoni kushivirira kuvapo kwechiedza chipi nechipi. Pasinei neizvi kurara nguva dzose, anoda basa uye kufamba panguva yake yekumuka.

Zvemagariro, murume wekuMaodzanyemba ane hunhu hunofadza uye anofarira kuparadzira mufaro kwese kwaanoenda, kunyangwe mukati mekuoma kwehupenyu. Murume wekuMaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva anoonekwa seane hushamwari uye anofarirwa munharaunda yake, anofarira zvakawanda uye anobvuma vese.

Zvisinei, murume wekuMaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva anogoverana nevamwe varume kunzwa kwegodo pamukana mukuru wekuti mumwe murume ave pedyo nemumwe wake.

Murume weMaodzanyemba ane hunhu hwakasimba, hwekutya, uye hunofadza, asi panguva imwe cheteyo anoshivirira uye ane mutsa. Murume wekumaodzanyemba anowana kukwezva kwakakosha mumukadzi ane hupenyu nemafungiro zvakakomberedzwa nechakavanzika, sezvaanoona kuti izvi zvinowedzera kukwezva kwake uye simba uye anonzwa achiyemura kwaari. Varume vekuMaodzanyemba vanotaurawo nezvechiratidzo chezuva chinobuda sechiratidzo cherudo rwavo uye kuchengetedzwa kwese.

Ndoita sei nemunhu wekumaodzanyemba?

Tsika netsika dzeMaodzanyemba ndeimwe yetsika dzakapfuma dzinoratidza nzanga yemaArabu. Asi munhu mumwe nemumwe ane zvinhu zvakakosha zvinoita kuti kubata navo kuve kwakaoma dzimwe nguva. Pano tichapa mamwe mazano ekuti tingaita sei zvinobudirira nemunhu wekumaodzanyemba.

 1. Remekedza tsika nemagariro:
  Chimwe chezvinhu zvakakosha pakubata nemunhu wekumaodzanyemba kuremekedza tsika nemagariro edunhu raanogara. Tinofanira kuva nehanya uye kuratidza kuonga tsika netsika dzomunzvimbomo.
 2. Kurukurai zvakajeka uye zvinobudirira:
  Kukurukurirana kwakanaka kwazvo nemunhu wekuMaodzanyemba kwakakosha pakubudirira kwehukama chero hupi zvahwo. Zviri nani kutaura wakadzikama uye kushandisa nzira isina kunanga kuratidza mafungiro kana manzwiro.
 3. Teerera uye uteerere:
  Munhu weSouthern anofarira kunzwa akakosha uye achidiwa. Naizvozvo, tinofanira kudzivisa kuifuratira ndokuipa ngwariro inodikanwa. Kwakanaka zvikuru kuti titeerere nokungwarira kuzvinetso zvake nemifungo, tovaratidza ngwariro yakafanira netsitsi.
 4. Gadzira hukama hwakasimba:
  Munhu wekumaodzanyemba anoda kutaurirana kwakasimba uye hukama hwepedyo. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuedza kuvaka hukama hunodziya uye hwekunzwisisa neKumaodzanyemba nekupa rutsigiro, kubatana, uye hushamwari.
 5. Kupfava uye kushivirira:
  Munhu wekuMaodzanyemba anofarira hushamwari uye kuchinjika mukubata. Tinofanira kuvaratidza kushivirira uye kunzwisisa munguva dzakaoma uye kuramba takadzikama uye nounyanzvi mukubata.

Muchidimbu, kuva weMaodzanyemba akanaka kunowanikwa kuburikidza neruremekedzo, kutaurirana kunobudirira, kuva nehanya, kuteerera, kuvaka hukama hwakasimba, uye kushivirira. Zvinofanira kuyeukwa kuti kubata nemunhu wekuMaodzanyemba kunoda uchenjeri, kunzwisisa, uye kukoshesa tsika netsika.

Murume wekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva anodai pamukadzi wake?

Murume weSouth Eastern ane chaiwo maficha uye zvaanoda kana zvasvika kumukadzi wake. Iyo data inotsanangura murume uyu semunhu akasimba, anotya, uye akatsamwa, asi panguva imwechete anokurumidza kugutsikana uye ane mwoyo wakanaka. Zvinozivikanwawo kuti anofarira kuona mudzimai wake nenzira isina simba kuti anzwe kumuda, simba rake, uye urume hwake.

Nezve zvaanoda uye zvaanoda, murume wekumaodzanyemba-kumabvazuva anogara achida kuti mukadzi wake ave mukadzi akareruka. Zvakakosha kuti mudzimai wake azive kuti iye musanganiswa wepfungwa, hutsinye, rudado, kutya, rudo, uye unyoro, uye anofanira kumugamuchira sezvaari pasina kuedza kumuchinja. Murume weSoutheastern anodawo mhepo yakanyarara uye anofarira kupedza nguva ari ega mumba.

Murume wokuMabvazuva anorangarirwa kuva asina kutendeka, anoda mudzimai wake zvikuru, uye anoda upenyu hwemhuri hunodziya. Naizvozvo, haadi kupandukira kana kuti barika. Anoda zvinoshamisa uye zvipo uye anogara achipa kumudzimai wake, uye angada kuti iye adzorere chinhu chimwe chete kwaari.

Uyezve, iye munhu anoshandira pamwe zvinoshamisa. Anogara achibatsira mhuri yake neshamwari uyezve mudzimai wake zvakare. Ane unyanzvi hunokosha, uye anosarudza kuita basa rose rokugadzirisa pamba. Anofarirawo kunzwa chido chomudzimai wake anonyara chokugamuchira chipo, uye anogona kuzadzisa chishuvo ichi nechido chisingatarisirwi.

Pakugara nemurume uyu, mudzimai wake anofanira kumugamuchira sezvaari uye kunzwisisa mativi akasiyana aainawo. Anoda mudzimai wake, asi kudada kunoramba kuripo. Pakazara, murume wekumaodzanyemba-kumabvazuva ane zvinhu zvakawanda zvaanoda mumukadzi wake izvo zvinogona kubatsira mukugadzikana uye mufaro muhupenyu hwavo hwewanano.

Ndeapi maitiro emurume wekuMabvazuva?

Hunhu hwemurume wekuMabvazuva inyaya inopfumisa nhaurirano uye inomutsa kufarira. Varume nevakadzi vane hunhu hwakawanda hunovasiyanisa uye hunovapa kudada. Pakati peunhu uhwu, humwe unhu hunooneka hunowedzera kudada uku, hwakadai sokuzviremekedza, rupo, uye ushingi. Hunhu uhu hunotorwa senhaka iyo vanhu vanopfuudzwa kubva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chimwe.

Zvinozivikanwa kuti hunhu hwomurume wokuMabvazuva hungasiyana, asi vamwe vanodavira kuti kudzora muitiro wakatanhamara wohunhu hwake. Kudzora uku kunoonekwa kwakasimba kwazvo, uye kunopfuura miganhu yehunhu hwake. Mukuwedzera, vamwe vanodavira kuti varume vokuMabvazuva vanozivikanwa nokunzwa kukuru kwegodo. Hunhu uhu hunogona kupera mune vamwe vanhu, asi huchiri kuoneka mune dzakawanda.

Kune rumwe rutivi, kune hunhu mumurume wekuMabvazuva hunokwezva vakadzi kwaari. Pakati peunhu uhwu pane hurume, chivalry, uye chivalry. Murume wekuMabvazuva anosiyaniswawo nehumwe hunhu hwakadai sehungwaru hwake, kuzvipira, uye mutoro.

Nekudaro, kune maitiro akajairika munharaunda zhinji dzekuMabvazuva. Humwe hwounhu ihwohwo kuremekedza mhuri netsika. Mhuri ine nzvimbo yakakosha munzanga idzi. Mukuwedzera, kunocherechedzwa kuti murume wokuMabvazuva angave akangwarira zvikuru mukuita zvisarudzo, uye asingapi chivimbo nyore nyore. Anogona zvakare kufinhwa muhukama nekuda kwemaitiro.

Murume wekuMabvazuva anoratidzirwawo nehumwe hunhu hwakadai sehunyoro uye mutsa. Murume wokuMabvazuva anowanzoratidza mutsa mukuru netsitsi kumudzimai wake, vana, uye hama dzokunyama.

Nokudaro, zvinova pachena kuti murume wekuMabvazuva ane unhu hwakasiyana-siyana hunomusiyanisa uye hunovandudza kusununguka kwake kune vamwe.

Murume wekuMabvazuva anodei pahunhu hwemukadzi?

Murume wekuMabvazuva anoda mukadzi anozvitarisira uye anochengetedza chimiro chake chakanaka. Anofarira kuona mukadzi waanoda ane runako rwemukati nekunze, achifunga nezve chimiro chake chakanaka uye akapfeka zvipfeko zvinoyevedza. Asi izvozvo hazvidzivisi kufarira kwake vakadzi vose zvavo.

Mukuwedzera, varume vekuMabvazuva vanoda vakadzi vanorarama hupenyu huzere. Vanoda vakadzi vakagadzirira kuongorora zviitiko zvitsva uye vasingatyi kutora njodzi. Murume wekuMabvazuva anofarira kunzwa kuti ndiye chikamu chinokosha chehupenyu hwemukadzi, uye kuti anovimba naye uye anotarisa pamabasa anokurudzira panzvimbo yezuva nezuva monotony.

Zvisinei, kungwarira chitarisiko chokunze uye kuzvivimba zviri pakati pezvinhu zvinokosha izvo murume wokuMabvazuva anoda. Anowanzoororwa nomukadzi anoratidza kuzvivimba, uye anokombamira kudzivisa mukadzi asingazvivimbi nemhaka yokuti anoita kuti upenyu hwake husatsungirike nokuda kweshanje dzake dzakanyanyisa uye kudzokororwa kwezvinetso zvake. Hunhu uhwu hunoonekwa semuenzanisiro kumunhu wekuMabvazuva.

Kunyanya, murume weNorth Eastern anotarisira kuti murume ave nebasa reutungamiri uye kutonga kwakakwana kwemamiriro ezvinhu, uye anewo rudo rwekudzikama uye chakavanzika chinokwezva vamwe kuhunhu hwake.

Zvinogona kutaurwa kuti murume wekuMabvazuva anoda mukadzi anozvitarisira uye anochengetedza chitarisiko chake chakanaka, kunze kwekuda kuongorora zviitiko zvitsva uye kuzvivimba. Murume wekuMabvazuva anewo unhu hwehutungamiriri, ushingi, uye chivalry, izvo zvinoita kuti aonekwe seanodiwa muenzaniso munzanga.

Ndinoranga sei murume weSoutheast?

Murume weSoutheastern anotarisa chirango nenzira yakasiyana uye yakasiyana. Anoda zvikuru kururamisira uye kururamisira mukushandisa chirango, kuwedzera pakuteerera tsika uye kuremekedzana. Murume uyu anofarira kushandisa nhaurirano nenhaurirano panzvimbo pemhirizhonga senzira yekuwana kururamisira. Nzira yake yekuranga inoratidzirwa nehuchenjeri uye kushivirira, kuedza kutungamirira munhu ari kurangwa kune kuchinja maitiro ake nekuzvivandudza pachake. Munhu weSoutheastern Man anoona kurangwa semukana wekukura nekuvandudza, achitarisa pakugadzirisa zvikanganiso nekupa mukana wekudzidza kubva kwavari. Mukuwedzera, murume uyu anoda zvikuru kubatanidza chirango norudo netsitsi, izvo zvinobetsera kuwana dzikamo pakati pechirango nokuyananisa. Pakupedzisira, Southeastern Man anoona kurangwa semutoro unotakurwa nenharaunda yese, uye anoedza kuchengetedza kururamisira uye rugare rwemagariro.

sddefault 1 - Dudziro yezviroto online

Ndonyenga sei murume wekuzasi?

Kutanga, murume woKumaodzanyemba anorangarirwa kuva ane ruremekedzo kuvakadzi uye kazhinji kazhinji anoomerera kunheyo netsika dzenzanga. Naizvozvo, zviito zvevakadzi zvinofanirwa kuenderana nehunhu netsika idzi. Zvakakosha kuti mukadzi uyu aratidze ruremekedzo rwake uye kuonga tsika dzeko uye anoziva tsika nemagariro emunharaunda.

Chechipiri, kuva nehanya nechitarisiko chako pachako kunoita basa rakakosha mukukwezva kutarisa kwemurume wekumaodzanyemba. Varume vari kumatunhu ekumaodzanyemba vanoda vakadzi vanochengetedza hutsanana uye vane hanya nechitarisiko chavo chekunaka. Pamusoro pezvo, hurume uye kunaka kunoyemurwa mumafashoni nemidziyo. Nokudaro, kusarudza zvipfeko zvakakodzera zvinoenderana netsika dzemunharaunda uye mafungiro zvinowedzera mukana wekunyengedza murume wekumaodzanyemba.

Chechitatu, chikafu uye kugamuchira vaeni chinhu chakakosha cheSouthern gentleman tsika. Zvinotendwa kuti kupa chikafu chegourmet uye zvinwiwa zvinonaka zvinowedzera mukana wekukwezva kutarisa kwemurume wekumaodzanyemba. Mudzimai wacho anogona kubika zvinonaka zvomunzvimbomo ndokuratidza unyanzvi hwake mukugadzira zvokudya zvinonaka kuti agutse kuravira kwake kwakasiyana.

Chechina, zvakakosha kuti mukadzi aratidze kugona kwake kuteerera nekunzwisisa. Murume wekuMaodzanyemba anokoshesa vakadzi vanoteerera neshungu uye kufarira uye vanoratidza kuchinjika mukukurukurirana nekudyidzana. Mukadzi anogona kupa tarisiro inodiwa kumurume wekuMaodzanyemba nekuteerera zvaanofunga uye zvinomunetsa uye kuratidza kufarira kwechokwadi muzvinhu zvake.

Kufarira tsika netsika dzomunharaunda, chitarisiko chomunhu oga, mutsa, kuteerera, uye kunzwisisa zvinofanira kuva zvinhu zvinokosha mukuedza kunyengedza murume weMaodzanyemba. Nekushandisa matipi aya zvinyoro uye zvine ruremekedzo, vakadzi vanovavarira kukwezva kutarisa kwemurume wekuMaodzanyemba vanogona kubudirira kuzadzisa chinangwa chavo.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *