Ndeipi dudziro yehope dzeHajj maererano naIbn Sirin?

Mohamed Sherif
2024-04-25T14:45:10+02:00
Zviroto zveIbn Sirin
Mohamed SherifChecked by Islam Salah10 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: 4 masvondo apfuura

Hajj muchiroto

Kana munhu aona muchiroto chake kuti ari kuita tsika dzeHajj uye kutenderedza Kaaba, uye akazadzwa nemufaro mukuru uye kugadzikana mupfungwa, izvi zvinoratidza chido chake chakanyanya uye chido chake chakadzama chekuita basa rechiIslam iri, rinoratidza chimiro chechitendero. uye kushingairira kuomerera kumibato yorudzidziso kuti vawane fariro yaMwari Wamasimba ose.

Kana munhu ari panguva yakaoma, ingave yehutano kana yepfungwa, yakazadzwa nekushushikana uye kushushikana, saka kuona Hajj muchiroto kunoonekwa semashoko akanaka kwaari, akatakura tariro uye tariro yekuti mazuva anouya achaunza hutano uye kupora kubva. zvakaipa zvose.

Zvakare, kuona Hajj muchiroto kunoratidza kuzadzikiswa kuri pedyo kwezvishuwo zvakamirirwa kwenguva refu mushure memunamato netarisiro nguva dzose, uye inotakura mukati mayo mashoko ekukunda uye kururamisa kune vakadzvinyirirwa, uye inodzoreredza chimiro chavo nemukurumbira wakanaka pakati pevanhu mushure menguva kusaruramisira uye kusaruramisira.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekugadzirira kuenda kuHajj kumukadzi akaroorwa

Kuona Hajj muchiroto kune vakadzi vasina murume

Kududzirwa kwechiratidzo cheHajj kumusikana mumwechete muchiroto ndechimwe chezvinhu zvinotakura zvinoreva zvakawanda zvakanaka uye zviratidzo zvinovimbisa ramangwana rinovimbisa. Muchirevo chechinyorwa chino, nyanzvi dzinodavira kuti chiono chakadaro chingava chiratidzo chokuswedera kwezuva rokuroora kwake kumurume ane tsika dzakanaka nechitendero, uyo achavaka naye upenyu hwakavakirwa pakuremekedzana uye kutya Mwari, izvo zvichamuunza. kunyaradza kwepfungwa uye kugadzikana kwemhuri.

Uyezve, rudzi urwu rwechiono rungaratidzirawo kuti musikana muenzaniso worucheno nokuzvipira kwoumwari, sezvo anodisa kuita mibato yake yorudzidziso nokutendeka uye anoramba ari kure nechinhu chiri chose chinorambidzwa kana kuti chinopanikirika, nechishuvo chake chakasimba chokuswedera pedyo naMwari. . Kunamata kwake kunoratidzawo kushanda nesimba kwake kufadza vabereki vake uye kutevera zano nenhungamiro yavo.

Kana chiono chikatora chiitiko umo muroti anodzidza zvine hungwaru nhanho netsika dzeHajj, izvi zvinodudzirwa sekuwana ruzivo uye hunyanzvi hunodiwa kuti ubudirire muhupenyu hwehunyanzvi kana hwedzidzo. Nokudaro, chiono chinozivisa kuvapo kwevanhu vane simba uye vanobatsira muupenyu hwemuroti, avo vachamutsigira uye kumubatsira kuita zvisarudzo zvakanaka uye kutevera nzira yakarurama.

Kuona Hajj muchiroto kumukadzi akaroorwa

Kana mukadzi akaroorwa akarota kuti ari kuita Hajj, chiratidzo ichi chinowanzotakura mashoko akanaka uye nhau dzinofadza kwaari. Tsanangudzo yechiratidzo, sekupfeka kwake jira jena reHajj, rinoratidza kuwedzera kwezvinhu zvakanaka sehupfumi uye vana vakanaka.

Kuona Hajj muchiroto chiratidzowo cheunhu hwake hwakanaka, kubva pakuda kwake uye kuremekedza vabereki vake kusvika pakuteerera kwake uye kuvimbika kumurume wake, kunze kwekuda kwake kurarama nekugutsikana uye kugutsikana, pasinei nezvinetso zvaangatarisana nazvo. uye nguva dzose muchivonga uye muchivonga Mwari.

Kune rumwe rutivi, kana akaona muchiroto chake kuti zvipfeko zvake zveHajj zvakabvarurwa, ichi chiratidzo chisingaiti zvakanaka, sezvo chinonyevera pamusoro pekugona kwezvakavanzika zvemunhu zvinobudiswa izvo zvinogona kutungamirira kumamiriro ezvinhu anonyadzisa kana anonyadzisa anogona zvinokanganisa zita rake uye zvinoita kuti anzwe ari oga kwenguva yakati rebei.

 Kuona Hajj muchiroto kumukadzi ane pamuviri

Chiitiko cheHajj kumukadzi ane pamuviri uye kuita kwake tsika dzakanaka uye pasina dambudziko zvinogona kuratidza mamiriro ekusimbiswa uye kunyaradzwa kwaanosangana nawo panguva yekuzvitakura uye anoonekwa semashoko akanaka ekusununguka nyore uye kwakanaka, kunze kwekunge ari pedyo. mufaro pakuuya kwemwana wake mutsva.

Kana mukadzi ane pamuviri akazviona achiita tsika dzeHajj ari ega, izvi zvinogona kududzirwa sechiratidzo chekuti achagamuchira mwana wechirume achange aine chinzvimbo chakatanhamara mune ramangwana, sezvo achapa rutsigiro uye aine chinzvimbo chepamusoro nekuda kweruzivo rwake. nemipiro.

Kune rumwe rutivi, kana rwendo rwokudzokera kubva kuHajj ruzere nokunzwa kwokuzvidemba uye kusuwa, ikoku kungaratidzira kutarisana nezvinetso zvakaoma zvinogona kusvika pakurasikirwa kana kuti zvinetso zveroorano zvingaguma mukuparadzana, senyevero kwaari kuti angwarire. uye chenjerai.

Kuona Hajj muchiroto kumukadzi akarambwa

Kana mukadzi akaparadzaniswa anozviwana akakomberedzwa nematambudziko uye achiteverwa nezvinetso munzira yehupenyu hwake, uye chiratidzo chinoonekwa pamberi pake chaanoita chisungo cheHajj, izvi zvinounza zviratidzo zvekuyamura nekuvandudza nekukurumidza. Chiratidzo ichi chinofanotaura kunyangarika kwezvinonetsa uye matambudziko anovhiringa hupenyu hwake, kuti agozorarama murunyararo rwepfungwa nekugadzikana.

Mune imwe nyaya, kana zvikaitika kwaari muchiroto kuti aimbova murume wake ari kuenda naye parwendo rweHajj, izvi zvinoratidza mukana wekuyananisa zvinhu uye kugadzirisa hukama pakati pavo, uchivhurazve peji nyowani izere netariro uye tariro mune yavo. upenyu.

Kumukadzi akarambwa muchiroto, Hajj chiratidzo chechokwadi cheshanduko yakanaka ichaitika muhupenyu hwake, sezvo inozivisa kubudirira mumabasa ake uye kuti achawana kunaka kwakawanda uye makomborero mukurarama kwake kutendeuka kunozoita kuti asangane nemudiwa wehupenyu anozomupa kugadzikana mupfungwa uye kugutsikana.

Kuona Hajj muchiroto kumurume

Kana murume achiona muchiroto chake kuti ari kuita Tawaf akapoteredza Kaaba, izvi zvinogona kutorwa sechiratidzo chakanaka chinoratidza kugona kwake kukunda matambudziko uye kukunda pamberi pevavengi vake. Chiratidzo ichi chinovimbisa ramangwana rakagadzikana uye rinofadza risina matambudziko anogona kukanganisa kufambira mberi kwake kusvika pakuzadzisa zvishuvo nezviroto zvake.

Kuita Hajj muchiroto kunoratidzawo mufananidzo wemunhu semunhu ane unhu hwakanaka uye huMwari, anoratidza kufarira mabasa akanaka uye anobatsira zvakanaka munharaunda yake nekuparadzira sayenzi uye ruzivo. Kana akaona vhiza yeHajj muchiroto chake, izvi zvinosimbisa kutsunga kwake uye kuenderera mberi nekuedza kuita izvo zvaanoshuvira muhupenyu.

Nekune rumwe rutivi, kana murume akaona kuti anodziviswa kupinda muKaaba panguva yeHajj, izvi zvinogona kuratidza kuti achakanganisa uye opinda muchivi. Ichi chiono chingaratidzira kubatikana kwake kwakanyanyisa nenhau dzenyika uye kukanganwa kwake mipimo yomudzimu neyetsika, mukuwedzera kumubviro wokuchengeta mirangariro yokuvenga nokuvenga vamwe.

Zvinorevei kugadzirira kuenda kuHajj muchiroto?

Kana munhu akarota kuti ari kugadzirira kuita Hajj, ichi chiratidzo chakanaka chekuuya kwezvikomborero zvakawanda uye zvikomborero. Ichi chiono chemukadzi chinoratidza kuwanda kwezvinhu zvakanaka uye kuva pedyo kwekugamuchira zvikomborero zvemari. Zvisinei, kana murume akazviona achigadzirira Hajj muchiroto chake, izvi zvinoreva kutanga chiitiko chitsva kana purojekiti iyo inounza mararamiro akanaka.

Ndeipi dudziro yekuona mumwe munhu achiita Hajj muchiroto?

Kana akaona mumwe munhu muchiroto chake achiita Hajj uye ari kutambura nehurwere, ichi chiratidzo chokuti achanakidzwa nekupora uye hutano munguva pfupi. Kana ari musikana achiona murume achiita tsika dzeHajj muchiroto chake, chiratidzo chezuva rekuroorwa kwake uye hupenyu hunofadza hwakamumirira. Kune munhu ari kutambura nedambudziko remari, kuona mumwe munhu achiita Hajj kunozivisa kunyangarika kwekunetseka kwemari uye nekukasika kubudirira kwekugadzikana muhupenyu hwake hwemari.

Dudziro yeHajj uye kuchema muchiroto

Kana munhu akarota kuita tsika dzeHajj uye anozviwana achidonhedza misodzi panguva yekurota, izvi zvinoratidza kugamuchira zvikomborero zvikuru uye shanduko dzakanaka muhupenyu hwake munguva pfupi. Kumadzimai, chiono ichi chinozivisa mufaro uye kugamuchirwa kunhau dzinofadza dziri kuuya kumawere. Kana mukadzi akaona kuti ari kuita tsika dzeHajj uye achichema zvinorwadza muchiroto chake, ichi chiratidzo chekuvandudzwa kwemamiriro ake ezvinhu iye zvino uye kuswedera kwekuzadzika kwetariro yake uye zviroto.

Dudziro yeHajj uye rufu muchiroto

Kana munhu achiona muzviroto zvake zvinosanganisa Hajj nerufu, izvi zvinotakura nhau dzakanaka dzezvinhu zviri nani nemakomborero achauya munguva pfupi iri kutevera.

Kune mumwe munhu anorota Hajj pamwe chete nerufu, chiratidzo ichi chiratidzo chekuzvipira kunzira yezvakanaka uye kuwana mhedzisiro yakanaka uye kubudirira muhupenyu hunotevera.

Kana muroti akapupurira kufa kwevafambi muhope dzake, izvi zvinofanotaura kusvika kwenhau dzinofadza uye dzinovimbisa mumazuva mashomanana anotevera.

Kududzirwa kwezvipo zveHajj muchiroto

Kana munhu akaona muchiroto chake kuti akatakura zvipo kubva kuHajj, ichi chiratidzo chakanaka chinofanotaura kuti achawana mikana mikuru nemakomborero munguva pfupi.

Kune mumwe munhu anoona muchiroto chake kuti ari kutenga zvipo zveHajj, chiratidzo ichi chinonzi nhau dzakanaka dzichaunza mufaro uye mufaro kumweya.

Kurota kuenda kuHajj uye kutakura zvipo kunoratidza makomborero uye zvipo zvichapihwa kumuroti munguva dzinouya.

Kana mukadzi akarota kuti ari kushanyira Hajj uye kutenga zvipo, chiratidzo ichi chinoratidza tarisiro yekuvandudzwa kwemamiriro emari uye kunyangarika kwekunetseka kwemari kwaaitambura nako.

Dudziro yekuona Ihram muchiroto naIbn Sirin

Ihram muchiroto inoonekwa sechiratidzo chekuchena uye kuzvipira pakunamata, sezvo inoratidza kugadzirira kuzviisa pasi uye kuzvipira kushumira vatungamiriri nevakuru vakuru, kana kutendeukira kuna Mwari kuburikidza nekuteerera nemabasa akanaka. Kune munhu anopfeka mbatya dzeihram muzviroto, chingave chiratidzo chekubviswa kwake zvinhu zvaakambobatirira. Chiratidzo cheIhram chinotakura zvirevo zvakawanda zvichienderana nemamiriro emuroti. Inogona kufananidzira kuroorana kwemunhu asina kuroora, kana kuparadzana kune akaroora, kunyanya kana chiratidzo ichi chikauya panguva dzisiri dzeHajj.

Ihram inotaurawo kugadzirira mhemberero dzechitendero dzakadai sekutsanya kana Hajj kune avo vanorota nezvazvo munguva yeHajj. Kana kuri kuvhima kana kuita zviito zvisiri pamutemo asi zvichirambidzwa, zvinoratidza kurasikirwa kana unyengeri uye kuzvinyengedza iwe nevamwe. Kunyange zvazvo ihram yakarurama uye yakakwana muchiroto inoratidza kutendeseka uye kuvimbika.

Ihram chete inomiririra kutendeuka uye kutungamira, uye kana ukapinda muIhram nemukadzi wako, zvinotungamira kune mukana wekurambana. Kurota uri muIhram nevabereki vako kunoratidza kururama uye kuvatenda, uye kana uri muIhram nehama dzako, izvi zvinoratidza hukama hwehukama. Kana iwe uri mu mahram muchiroto nemumwe munhu wausingazivi, izvi zvinogona kufanotaura nezvemuchato wava pedyo wevanhu vasina kuroorana.

Dudziro yekuona kupfeka ihram muchiroto

Kana munhu akaona muchiroto kuti akapfeka mbatya dzeihram, izvi zvinogona kududzirwa sekufamba munzira yenhungamiro nekururama. Chiono ichi chinoratidza kuda kwomuroti kuchena kwomudzimu uye kuramba ari kure nechivi. Kupfeka nguo yakachena yakachena muchiroto kunofananidzira chido chekupfidza kwechokwadi uye kwechokwadi kubva kuzvivi.

Kusiyana neizvi, kuona ihram mune dema kana mavara anoshamisa muchiroto kunogona kuratidza zvitadzo zvakanyanyisa uye tsika yeunzenza uye yechitendero maitiro. Idzi nguva dzinoratidza kukakavara kwemukati uye kunetsekana iwe pachako pamusoro pezvakakosha zvemweya nemisimboti.

Muchiroto, kana munhu akazviwana achirasa hembe dzake dzeihram, zvinoonekwa sechiratidzo chokufuratira zvitendero zvorudzidziso uye kutsauka munzira yokururama. Kushama mushure meIhram kunoonekwa sechiratidzo chekurasikirwa uye kukukurwa kuenda kumuedzo.

Tsanangudzo yekupisa chipfeko che ihram muchiroto inogona kuratidza kunyura mumafaro uye kutevera zvishuwo panzvimbo yekutungamira kwechitendero. Kuba hembe dzeihram kunoratidza hunyengeri, sezvo munhu wacho achionekwa semutendi akachena asi achiviga maitiro akasiyana.

Dudziro idzi dzinopa nzwisiso yakadzama pamusoro pemamiriro emweya nemupfungwa emuroti, zvichiratidza kuti zviito zvedu muzviroto zvedu zvinoratidzira sei zvinoreva zviripo izvo zvingatiita kuti tifunge uye tiongororezve nzira dzedu dzemweya nedzetsika.

Kutenga mbatya dze ihram muchiroto

Kana munhu akarota achitengera Ihram mbatya, izvi zvinoratidza maitiro ake ekuzvinatsiridza nekushongedza nehunhu hwakanaka. Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekutenga chipfeko cheIhram chakagadzirwa nesirika chinoratidza kusvika kune yakakwira kukudzwa uye kudada, nepo kurota nezvekutenga jira redonje Ihram kunoonekwa seuchapupu hwekuita basa rerudo. Kana iri kurota kwekutenga chipfeko chemvere dzeIhram, chinoratidza kuchena kwemwoyo wemunhu uye kuchena kwechinangwa chake. Kurota pamusoro pekusona hembe yeihram kunoratidza kuwana ruzivo rwechitendero nekuishandisa muhupenyu.

Kana munhu akarota kuti ari kutengera vabereki vake zvipfeko zveIhram, izvi zvinoratidza kukura kweruremekedzo rwake uye mutsa kwavari. Hope dzekutengera murume mbatya dzeIhram dzinoratidzawo kumiririra uye kutungamira kune izvo zvakanaka nechokwadi.

Kutevera zvipfeko zveihram muchiroto kuti uzvitengere chiratidzo chechido chekudzamisa kunzwisisa uye kuziva nezvenyaya dzechitendero. Kana ukaona mbatya dzeihram dzakarara pasi muchiroto, izvi zvinoyambira kusaregeredza uye kuregeredza munyaya dzekutenda nechitendero.

Kuona kuwacha hembe dzeihram kuhope

Kana zvikaonekwa muchiroto chako kuti uri kuchenesa zvipfeko zve ihram, ichi chiratidzo chekuzvibvisa pazvivi nezvakaipa. Nzira yekuwacha mbatya idzi uchishandisa mvura yakachena inomiririrawo munhu ari kuwana ruregerero nekuregererwa. Ukuwo, kana mvura inoshandiswa pakugeza yakasviba, izvi zvingava chiratidzo chokuti munhu wacho atsauka kubva munzira yakarurama. Kugeza nemvura inonaya kunozivisa kuti zvinhu zvichava nyore uye kunetseka kuchakurumidza kupera.

Ani nani anorota kuti ari kubvisa tsvina neguruva kubva muhembe dze ihram anozivisa kusununguka kwekutambudzika uye shanduko yemamiriro ezvinhu ezvakanaka. Kana kugeza kuchibatanidza kubvisa ropa, ichi chiratidzo chokupfidza chivi chikuru.

Kugeza nekuomesa mbatya dzeihram kunoratidza chido chemuroti chekuda kugara kure nenzvimbo dzekufungira uye kufungira. Kupfeka kuchiri kunyorova kunoratidza kubatwa nehurwere kana kuneta.

Kana kugezwa kuchiitwa nemaoko muchiroto, ichi chiratidzo chekusiya chivi kuburikidza nekuedza kwega uye kudzivisa zvishuwo zvemunhu. Nepo kushandisa muchina wekugeza kunoratidza kuti muroti ari kutsvaga rutsigiro uye rubatsiro mukukunda chivi.

Kuona munhu akapfeka mbatya dze ihram muchiroto

Paunoona mumwe munhu muchiroto chako akapfeka zvipfeko zve ihram, izvi zvinogona kuratidza hutungamiri uye hutungamiri hunouya kwauri kuburikidza nevamwe. Kana munhu uyu ari nhengo yemhuri yako, saka kurota kunoratidza kutsigirana pakati pako munzira yekunaka uye umwari. Kuona vaunozivana navo muihram kunonongedzera kukunaka kwavo nechitendero, uye kana munhu uyu achidiwa kwauri, chiono chacho chinozivisa garikano yake yomudzimu.

Kuonekwa kwemwana muihram muchiroto kungafananidzira kuzvichenesa pazvivi, nepo kuona munhu akwegura akapfeka ihram kunoratidza kupfidza kuna Mwari Wemasimbaose. Kana ukaona baba vako vakapfeka ihram muchiratidzo chako, izvi zvinoratidza kuti wawana mvumo yavo, uye kurota amai vako vakapfeka ihram kunoratidza kuteerera kwavo kukuru.

Kuona mushakabvu akapfeka zvipfeko zvichena kunoratidza kumira kwake kwakanaka muupenyu hwapashure porufu, nepo kuona mumwe munhu akapfeka ihram nhema kunoratidzira dikanwo yokubhadhara zvikwereti zvaaikwereta. Kana mufi muchiroto chako akakumbira kupfeka ihram, izvi zvinoratidza kuda kwake minamato yako uye minamato yako yekunzwira tsitsi uye ruregerero kwaari.

Zvinoreva kuona zvipfeko zve ihram muchiroto kune mukadzi asina murume

Kupfeka zvipfeko zve ihram muchiroto chemusikana mumwe chete zvinoratidza hupenyu huzere nekururama uye kunaka. Kana akazviona akapfeka zvipfeko izvi, izvi zvingaratidza kusvika kwemuchato nemurume ane tsika dzakanaka. Kana akarota achiona baba vake kana mukoma ari muzvipfeko izvi, izvi zvinoratidza kukura kwekutarisira kwake uye kuonga mhuri yake uye avo vakamupoteredza.

Chiono chekuwacha zvipfeko izvi chinoratidza kudada kwemusikana mukuchena kwake uye kureba kwake kubva kuzvivi zvikuru. Kana akauya muchiroto chake achichenesa nekuchiomesa, izvi zvinogona kuva chiratidzo chemavambo matsva kubva pachivi.

Kana zviri zvekurota kwekusona zvipfeko zveIhram, zvinoreva rwendo rwemusikana mukudzidza uye kuongorora chitendero chake zvakanyanya. Kana akatenga zvipfeko izvi, ichi chiratidzo chekuzivikanwa kwetsika dzake dzakakwirira uye mukurumbira wakanaka.

Nepo kubvisa zvipfeko zvako zveUmrah muchiroto chiratidzo chinogona kuratidza kusazvipira kwechitendero kana kutenda. Kana zvipfeko zve ihram zvichionekwa zvakasvibiswa muchiroto chake, izvi zvinogona kuratidza kuti akanganisa kana kutadza.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *